Rekomo visar vägen till framtidens möbelindustri

Möbelindustrin har stor betydelse för miljön och klimatkrisen. Stora mängder naturresurser går åt vid tillverkningen av möbler.
Och även om andrahandsmarknaden ökar är affärsmodeller baserade på en linjär ekonomi i majoritet. Bara i Sverige producerar
vi möbler för ungefär 23 miljarder kronor per år, där 30 % är kontorsmöbler. Men oavsett typ av möbel påverkas vi av stilar,
trender och färgpaletterna som gäller just nu – och byter möbler på tok för ofta. Eller så går de sönder, eller är svåra att laga.
Det här kostar på, både för oss och vår planet.

CO2e-besparing och cirkulär ekonomi

Den svenska produktionen av kontorsmöbler beräknas bidra till klimatkrisen med mer än 150 000 ton CO2e årligen.
Onödigt, tycker vi på Rekomo. Återanvändning och cirkulär ekonomi finns inom räckhåll för alla, och är bra för både
ekonomin och klimatet. Som en av Sveriges ledande återbruksaktörer vill vi därför inspirera företag till att tänka
andrahand i första hand. Ett långsiktigt mål är att göra svensk möbelindustri internationellt erkänd genom att vara ett
exempel på hur storskalig övergång till cirkulär ekonomi kan gå till rent praktiskt. 

Om alla kontorsmöbler som tillverkas i Sverige varje år istället säljs enligt en cirkulär modell kan upp till 45 000 ton
CO2e sparas in. Till exempel 450 000 nytillverkade kontorsstolar (NEPD-467-327-EN, 2016) eller en ekonomisk
besparing på cirka 1,3 miljarder. Nya möbler med lång livslängd och återbruk av möbler gör det möjligt att halvera
resursförbrukningen som den ser ut idag, och minska möbelindustrins klimatpåverkan med runt 30 %.
Så, hur gör vi det här rent praktiskt?

Beräkna företagets CO2e-besparing

Det blir allt viktigare för både offentlig och privat sektor att beräkna klimatpåverkan av olika inköp utifrån resursflöden – att tänka cirkulärt och maximera värdet på naturresurserna. Att snabbt räkna på hur en specifik möbel påverkar miljön under sin livscykel är att titta på EPD:n (miljöproduktdeklaration). Dock finns inte den här typen av dokument för alla nya, eller gamla, möbler. 

Då kan ni som företag använda er av RISE:s indikativa klimattal. De ger en uppskattning av hur olika möbeltyper påverkar miljön och ni får ett incitament för att köpa återbrukade möbler. Ni kan nå era klimatmål samt inte minst – bidra till en bättre miljö! För de möbeltyper som inte finns med i RISE:s undersökning har vi tagit fram egna siffror, baserade på ett genomsnitt av flera olika källors angivna klimattal. Följ länkarna nedan, så hittar ni mer information!