Leasa

Du kan leasa alla möbler i vårt sortiment

Leasa dina möbler och undvik att binda ditt kapital

Fördelar med leasing:

  • Genom att leasa dina möbler undviker du att binda kapital och använda dina bankmässiga säkerheter.
  • De leasade möblerna utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
  • Leasingtiden anpassas till möblernas ekonomiska livslängd, vanligtvis är leasingtiden 24-60 månader.
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill
  • Endast leasingtiden påverkar resultaträkningen, det eftersom möblerna inte räknas som en tillgång i balansräkningen.
  • Du kan lätt budgetera och likvidplanera då leasingtagaren känner till leasingavgiften för hela avtalstiden från start.

Månadskostnad och restvärde:
Möblernas restvärde och leasingsavtalets längd avgör månadskostnaden för dig som kund. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad – och tvärtom. Normalt sätt läggs leasingavtalet upp så att restvärdet motsvarar produktens marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde lägger en oftast 10-20 procent av objektets baspris i en första förhöjd leasingavgift.

Önskar ni offert på leasing?

Kontakta oss så hjälper vi er på bästa möjliga sätt!

Maila: info@rekomo.se
Ring: 010-33 33 111