Verksamhetspolicy

Rekomo Göteborg AB
Rekomo Malmö AB
Rekomo Stockholm AB

Verksamhetspolicy

Rekomo skall med hög kompetensnivå och service i toppklass erbjuda prisvärd och miljövänlig kontorsinredning till alla tänkbara offentliga miljöer, vidare skall vi upplevas som det bästa och naturliga valet som leverantör av miljövänliga kontorsmöbler för alla Sveriges företag och kommuner, stat och landsting

Rekomo skall arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats för sina anställda. Jämställdhet och mångfald skall genomsyra organisationen. Vi strävar efter att vara ett företag där man som anställd trivs, kan utvecklas och vill jobba.

Företaget skall värna om miljön i alla led av vårt arbete. Vi strävar efter en hållbar cirkulär ekonomi som gynnar alla.

På Rekomo skall

  • vår affärsidé vara tydligt förankrad både internt men även hos våra kunder och leverantörer
  • vi följa Sveriges lagar och krav och egna uppsatta policys
  • vi genom ständigt förbättringsarbete jobba för att minimera vår påverkan på vår miljö. Vi jobbar konstant för att utveckla vårt erbjudande i sin helhet och ställer krav på våra leverantörer att jobba på samma sätt som vi på Rekomo.
  • vi är ständigt sträva efter att förbättra oss och utveckla oss själva. Kundundersökningar och interna mätningar skall tydliggöra var vi kan förbättra.
  • vi jobba med tydliga mål både korta och långsiktiga för att säkerställa att vi konstant utvecklar vår produkt & tjänst så den tillfredsställer våra kunders behov.
  • vi tillsammans verka för att skapa ett arbetsklimat som genomsyras av glädje och gemenskap och där alla känner sitt lika värde.

Alla medarbetare på Rekomo har ansvar för att vår verksamhetspolicy följs för att hjälpa vidareutveckla vårt företag och säkra dess framtid.