Visselblåsning hos Rekomo

På Rekomo jobbar vi hårt för att bli bättre som företag och miljöaktör. Alla har rätt att tycka och tänka till om vad som kan förbättras och utvecklas. Därför har vi lägre trösklar, högre i tak och närmare till förbättring än vanligt. Vi jobbar gemensamt för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö och kundupplevelse. Det är därför ytterst viktigt för oss att alltid agera på ett lagligt och etiskt sätt. Vi uppmanar dig därför att rapportera om du stöter på något som du anser strider mot lag, EU-rätt, Rekomos egna etiska kod eller andra interna riktlinjer.

Vilka är berörda?

Vår visselblåsningspolicy är inte bara till för våra anställda. Den inkluderar alla som kommer i kontakt med Rekomo: rekryteringskandidater, externa konsulter, underleverantörer, inhyrd personal, leverantörer m.fl.

Hur du kan rapportera

Om du upptäcker en överträdelse eller något missförhållande, kan du rapportera detta internt, externt eller till och med direkt till en offentlig myndighet. Vi garanterar att du alltid är skyddad från repressalier. För detta ändamål använder Rekomo sig av Crona Visselbox.

Anonymitet och personlig integritet

Hos oss får du välja hur anonym du vill vara när du rapporterar. Du kan välja att lämna rapporten helt anonymt eller, om du föredrar, lämna dina kontaktuppgifter för en mer personlig uppföljning.

Anmälan

Följ länken nedan för att göra en anmälan.